Stránky

Anděl / Engel

Andělka s vánočními květy.

Nejen k vánočním svátkům neodmyslitelně patří andělíčci, ale věříme, že nějaký anděl je s námi po celý rok, po celý život, od narození až do smrti. Chrání nás a bdí nad námi po celý ten čas.

Anděla, co je s námi stále si každý představuje v jiné podobě. Ale jeho symbolem zůstává postava s křidýlky.

Pro letošní svátky jsem připravila také jednoho anděla -  Andělku, která s sebou nese jeden ze symbolů vánočních svátků: Květy Vánoční hvězdy.
Věřím, že tento anděl přináší do domova klid, radost, pohodu a hlavně lásku <3 <3 <3.
Vánoční sob / Rudolph mitn rote NaseVánoční sob Rudolf.

Sobi, skřítci, vánoční mužíci - to jsou vše postavičky, které do českých vánoc nepatří.
České vánoce tvoří kouzlo dávných tradic. N ulicích vidíme velké kádě s kapry, které prodejci prodávají, o kousek dál se prodávají vánoční stromky, domovy jsou provoněné vanilkou a vánočním cukrovím, města i vesničky jsou rozzářené vánočními světly, u vánočního stromu je betlém, všude zní koledy ... a všichni ať malí, nebo velcí, čekáme na příchod Ježíška.

Jiný kraj, jiný mrav... pokud nežijete ve své rodné zemi, ať chcete, nebo ne, musíte se přizpůsobit místu, kde se právě žijete.
Když jsem se odstěhovala do jiné země, taky jsme byli nuceni přizpůsobit vánoční tradice i místním poměrům. Děti ve školce se netěšily na Ježíška, ale na Vánočního muže, který na Štědrý den přijede na saních do kterých jsou zapřažení sobi. Celé sobí spřežení vede sob, který má červený nos se kterým může ve tmě i mlze svítit na cestu a jmenuje se Rudolf.  Vánoční muž rozdává lidem dárky a přináší všem radost...https://www.facebook.com/pages/Handmade-Nykli/151839368320114